Кмет на община Земен

Димитър Симеонов Сотиров

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

Роден 01.01.1949 г. в с. Пенкьовци, Община Трън.

Живее постоянно в гр. Земен от 1949 г.

Женен с две деца.

Основно и средно образование завършва в СОУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Земен. Продължава да учи и завършва висше образование през 1978 г. в Пловдивски музикален университет със специалност “Музикална педагогика”. Владее тромпет и пиано като музикални инструменти.

В периода от 1970 – 1974 г. работи като старши оператор на радиолокационна станция в гр. Земен.

От 1974 г. до 1991 г. работи като учител по музика в СОУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Земен.

През 1992 г. специализира следдипломна квалификация в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” – “Организация и управление на образованието”. Същата година става директор на Земенската гимназия.

Един от учредителите на СДС в гр. Земен и Пернишка област.

На местни избори `1999 става кмет на община Земен, като през 2003 г. и 2007 г. печели втори и трети мандат за общински кмет.