Заместник кметове

 

ДИМИТЪР БОЯНОВ ДИМИТРОВ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

 

Роден 04.10.1954 г. в с. Злогош, Община Трекляно.

От 1961 г. живее в гр. Земен.

Женен с 2 деца.

Основно образование завършва в СОУ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Земен.

Средно – специално в гр. Перник „Техникум по минна промишленост и ел. обзавеждане”.

Започва работа в ДПП “Ленко” – гр. Земен. Работи в “Електроразпределение” – гр. Перник като технически ръководител “Основен ремонт на преносна мрежа”.

От 1982 г. до 1999 г. работи във възпитателно училище – интернат с. Враня стена, общ.Земен.

От 1999 г. до днешна дата е заместник кмет на Община Земен.

  

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ВЛАДИМИРОВА


ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

 

Родена на 01.08.1973 г. в гр. Земен, Община Земен.

Омъжена с 2 деца.

Средното си образование завършва в СОУ "Св. св. Кирил и методий" гр. Земен.

Започва работа в СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Земен като начален учител.

От 1998 г. до 2001 г. работи в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Калище, Община Ковачевци като учител по история и възпитател.

От 2001 г. до 2003 г. работи в "Вародобив и кариери" АД - гр. Земен.

От 2003 г. до 2007 г. работи в СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Земен като учител по икономически предмети.

От 2007 г. до 2012 г. е директор на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Земен.

От 2012 г. до днешна дата е заместник кмет на Община Земен.