Образец на ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР /ПИН/ за проверка на задължения за местни данъци и такси към Община Земен : 

ИСКАНЕ НА ПИН - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.pdf