Уважаеми граждани,
Вашите местни данъци и такси можете да заплатите по следните начини :

• На гише в Център за услуги и информация на гражданите;

• По банкова сметка:
  IBAN: BG31STSA93008400630600
  BIC:STSABGSF
  Банка ДСК

• Чрез ПОС терминал в Център за услуги и информация на гражданите;