Докладна записка относно "Размер на такса битови отпадъци за 2020г. на територията на община Земен.