Актуална тема

ХХХІV НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ СТАРА ЗАГОРА 2017

четвъртък, май 25th, 2017

Национален младежки конкурс за поезия


Изследване на костна плътност за остеопороза в гр.Земен

сряда, май 17th, 2017

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ


Покана за Традиционен събор „Земенски манастир“

петък, май 12th, 2017

ПОКАНА


ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА М.АПРИЛ 2017г.

вторник, май 9th, 2017

Касово изпълнение на бюджета – за м.04


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЕМЕН.

петък, май 5th, 2017

МОТИВИ към проект на Наредба


Прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортна схема на Община Земен по обособени позиции“.

четвъртък, април 27th, 2017

Решение № 4


Дирекция „Бюро по труда“ гр.Перник -Свободни работни места към 24.04.2017г.

понеделник, април 24th, 2017

Free_SRM_24.04


Дирекция “Бюро по труда”- Перник провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

петък, април 21st, 2017

Pril_2_Info_merki_04_2017


Протокол № 2 по чл.54, ал.7 от ППЗОП

сряда, април 19th, 2017

Протокол № 2 по чл.54, ал.7 от ППЗОП


ПРОТОКОЛ № 2 ПО ЧЛ.54, АЛ.7 ОТ ППЗОП ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ , ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ

сряда, април 19th, 2017